BROBIZZ ØRESUNDSBROEN se info. om Brobizz

Forside | Rejse forsikring bestilles her | Vind rejser | Online Rejser Brobizz Øresundsbroen  - Kom over til halv pris

Klik her for at bestille Brobizz og se pris på ØRESUNDSBROEN 

 

 

Krydser du Øresundsbroen mere end en gang om året, er BroPas den rigtige aftale for dig. Du får mindst halv pris på turen, og med en BroBizz i forruden er det nemt at køre gennem betalingsanlægget.

 


 Læs mere om trafik udviklingen på Øresundsbroen
Trafikken over Øresundsbron
Trafikken over Øresundsbron de første 10 år kan opdeles i to vidt forskellige perioder henholdsvis 2000 – 2007 og 2008 – 2010. Fra åbningen og frem til 2007 lå den årlige vækst i biltrafikken på mellem 10 og 17 procent. I 2007 blev succesen for alvor slået fast, da virkeligheden overhalede de oprindelige trafikprognoser fra åbningsåret. I jubelårene 2006 – 2007 steg biltrafikken henholdsvis 16 og 17 procent.

I 2008 blev denne tendens pludselig brudt i form af en opbremsning i trafikvæksten i andet halvår. Årsagen var den tiltagende finanskrise, som hverken gik Danmark eller Sverige ram forbi. Årene 2008 – 2010 har været præget af lavvækst gennem hele perioden med en vækst i trafikken på 5 procent. Kombineret med sne og is både i starten og slutningen af året blev 2010 det første år med et fald i biltrafikken over Øresundsbron på 0,4 procent.

19.400 køretøjer om dagen har i gennemsnit passeret Øresundsbron i 2010. Til sammenligning har i alt 55 millioner køretøjer passeret Øresundsforbindelsen siden åbningen den 1. juli 2000. Heraf udgør personbiler 95 procent af alle køretøjer, lastbiler 4 procent og busser 1 procent.

Den regionale integration mellem Sjælland og Skåne og især mellem København og Malmø har sat sit præg på trafikudviklingen og sammensætningen af trafikken i perioden 2000 – 2007. Alle former for trafik er steget, men pendlingen er uden sammenligning den trafikkategori, der er steget mest. Bilpendlerne udgjorde 5 procent af al personbiltrafik på Øresundsbron i 2001, mens de i 2010 udgjorde 42 procent.

Trafikken stiger mest i forårs-, efterårs- og vintermånederne, hvor trafikbilledet er præget af pendling, forretningsrejsende, fragttrafik samt endags- og weekendture. Trafikudviklingen er derfor i høj grad præget af den økonomiske udvikling, om end trafikken over Øresundsbron er vokset langt kraftigere end væksten i samfundet.

Drivkræfterne bag trafikudviklingen varierer mellem de to perioder 2000 – 2007 og 2008 – 2010. Fra 2000 til 2007 var drivkræfterne primært:

– Tilpasning til den øgede tilgængelighed, som åbningen af Øresundsbron medførte

– Stigende forskel i boligpriser (og dermed leveomkostninger) mellem den danske og svenske side af sundet

– Stigende mangel på arbejdskraft på den danske side af sundet

– Stigende integration af erhvervslivet på tværs af sundet

De voldsomt stigende boligpriser i hovedstadsområdet fik i 00’erne mange danskere til at vælge at bosætte sig i og omkring Malmø, samtidig med at de bibeholdt deres job på den danske side. Flere og flere valgte at følge efter, og migrationen til Skåne toppede i 2007 – samme år som boligpriserne. På det tidspunkt lå salgsprisen på et hus i København i gennemsnit 35 procent højere end et hus i Malmø.

Den anden voldsomme drivkraft bag den stærke vækst i pendlingen var den stigende mangel på arbejdskraft, som bredte sig i hovedstadsområdet. De højere lønninger i København gjorde det relativt nemt for de danske arbejdsgivere at rekruttere svenske lønmodtagere for at mætte det danske arbejdsmarked. Og antallet af svenskere, der fik deres første danske job, kulminerede ligesom migrationen til Skåne i 2007, hvor 6.667 svenskere for første gang fik arbejde i Danmark.

Den regionale fritids- og erhvervstrafik steg også, men dog ikke lige så markant som pendlingstrafikken. Den regionale fritidstrafik blev fordoblet fra 2.000 biler i døgnet i 2001 til 4.000 biler i 2007, og erhvervstrafikken steg fra 1.500 biler i døgnet i 2001 til 2.700 biler i 2007. Væksten i den internationale ferietrafik var i forhold til den øresundsregionale trafik mere moderat og steg fra 3.500 biler i døgnet i 2001 til 4.200 i 2007.

Lastbiltrafikken på broen blev i samme periode fordoblet fra 420 biler i døgnet i 2001 til 930 biler i 2007. Årsagen til denne vækst var blandt andet den stigende internationale handel, hvor lastbiltrafikken fra kontinentet til den skandinaviske halvø siden midten af 90’erne steg med 5 procent om året. Lastbiltrafikken på Øresundsbron voksede dog endnu hurtigere, da broen desuden trak trafik fra Helsingør-Helsingborg-ruterne, og da der samtidig var en positiv udvikling i den lokale distributionstrafik i København-Malmøområdet. Blandt andet losses en stor del af personbilerne til det danske marked i dag i Malmø havn og fragtes med lastbil over Øresundsbron til de danske bilforhandlere.

De sidste tre år kan betegnes som lavvækstår for Øresundsbron. Trafikken over broen voksede 5 procent i 2008, men midt på året blev tegnene på stagnation meget tydelige, og det har præget udviklingen siden da. På trods af det voldsomme fald i den økonomiske aktivitet, som finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur betød, så har Øresundsbron klaret sig pænt. Mens antallet af køretøjer, der blev sejlet med færgerne mellem Helsingør og Helsingborg, er faldet hvert år siden 2008, og trafikken på Storebæltsbroen er faldet i såvel 2009 som 2010, så er det først i 2010, at der ses et fald i trafikken på Øresundsbron.

At det først er i 2010, at trafikken viger tilbage på Øresundsbron, skyldes, at faldet i den svenske krone fik danskerne til at valfarte til især Malmø for at handle billigt; til gengæld tog svenskerne på færre fritidsture til den danske side end tidligere. I løbet af 2010 har den svenske krone genvundet sin tidligere styrke, og svenskerne er begyndt at rejse igen, mens danskerne tager på knap så mange ture som i 2009. Den svenske økonomis flotte vækstrater i 2010 har smittet af på fragttrafikken over Øresund. Samtidig er en del trafik flyttet fra færgerne mellem Helsingør og Helsingborg til Øresundsbron, der havde en vækst på 10 procent i fragttrafikken i 2010. (kilde:oresundsbron.com)

 Ideen med Ferie-rejser.com

Det er vores ide og vision at tilbyde en ferie side, som er lavet for at kunne hjælpe dem med at finde den rette ferie. Dette gælder uanset om det skal være sommerferie, vinterferie, sommerhusferie, skiferie, tog ferie, bil ferie, charter ferie eller du måske er på jagt efter en afbudsrejse.

 

brobizz, øresundsbroen brobizz, øresundsbroen

 

  Brobizz Øresundsbroen

 » Øresundsbroen forsiden


 

 


 Lån til ferien online her

 brobizz, øresundsbroen


Husk din rejseforsikring

 brobizz, øresundsbroen